Σφραγίδα για Σαπούνια

Σφραγίδα για σαπούνια

Φτιάξτε το δικό σας logo στο σαπούνι που κατασκευάζετε.