Διαστάσεις
Γραμμές
Εύρος τιμής (€)

Σφραγίδα Ημερομηνίας

Σφραγίδα με Ημερομηνία

Αυτόματη σφραγίδα ημερομηνίας 4810


Σφραγίδα αυτόματη ημερομηνίας 4810
Λεπτομέρειες

Σφραγίδα αυτόματη ημερομηνίας 4810-2


Σφραγίδα αυτόματη ημερομηνίας 4810
Λεπτομέρειες

Αυτόματη σφραγίδα ημερομηνίας s300-301


Αυτοματη σφραγίδα ημερομηνίας s300-301
Λεπτομέρειες

Σφραγίδα αυτοματη ημερομηνίας s-311


Σφραγίδα αυτόματη  2 ημερομηνίες
Λεπτομέρειες

Σφραγίδα ημερομηνίας trodat 2910


Σφραγίδα ημερομηνίας trodat 2910
Λεπτομέρειες

Σφραγίδα αυτόματη ημερομηνία Ε-913


Σφραγίδα ημερομηνίας Ε-913 με χώρο για αναγραφή κειμένου
Λεπτομέρειες

Σφραγίδα αυτόματη ημερομηνία Ε-918


Αυτόματη αυτομελανώμενη με ημερομηνία Ε-918
Λεπτομέρειες